Categories
Contact Us
Address: 418 C District, 245# Xinjunhuan Road, Pujiang, Minhang District, Shanghai, China.
Tel: 86-021-54750185
Fax: 86-021-54750185
Site: www.renshipharma.com
E-mail: info@renshipharma.com