(5-(4-fluorophenyl)thiophen-2-yl)(5-iodo-2-methylphenyl)methanone | 1071929-08-2 | Renshi pharmatech Co. Ltd